เมื่อหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้คัดเลือกผู้สมัครงาน ทำยังไงกันดีเหล่ามนุษย์

โลกในยุคดิจิทัล นี้มีเทคโนโลยีสุดว้าวที่มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้คน และในอีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีก็เข้ามาทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์จากที่เรามักคิดว่าเทคโนโลยีจะทำงานที่เป็น Hard Skill ได้นั้น ต้องคิดใหม่แล้วเพราะเทคโนโลยีอย่าง  AI มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์และกำบังมีบทบาทในการเข้ามาคัดเลือกผู้สมัครงาน 

อย่างกรณีของ บริษัท Unilever ซึ่งมีสินค้าอยู่ในสังกัดมากกว่า 400 แบรนด์ ใช้วิธีการรับสมัครงานมนุษย์โดยใช้ AI ในการทำงานคัดสรรว่าใครจะมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการ และจะคัดผู้สมัครงานที่ไม่เพียงพอออกจากการแข่งขัน   น่าสนใจไปมากกว่านั้น ผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเข้าสู่การทดสอบด้วย ออนไลน์ 12 เกมส์เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านต่างๆของตัวเอง

สิ่งที่ AI ทำการประเมินผู้สมัคงาน ทำได้จากการประมวลเกี่ยวกับ จากคำศัพท์ที่ใช้ สีหน้าท่าทาง อารมณ์ภาษากาย ปฏิกิริยา ความรวดเร็วในการตอบคำถาม โดยจะวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับความฉลาด บุคลิกภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์  มีการใช้ระบบ AI มาสักพักหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถสรุปอย่างเป็นทางการว่ามันจะให้ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่แน่นอนว่ามันสามารถช่วยลดระยะเวลาการทำงานของการคัดเลือกคนทำงานได้เป็นอย่างมาก

การพัฒนา AI ในปัจจุบันยังคงเป็นการควบคุมโดยมนุษย์แต่เราก็ได้เห็นก้าวต่อไปสู่การก้าวไปสู่วิธีการทำงานแบบ Automation ที่ทำให้มนุษย์ต้องเริ่มมาตระหนักคิดแล้วว่าจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองยังไงไม่ให้ AI มาแย่งงานทำ หรือจริงๆแล้วเมื่อ AI มาทำงานแทนคุณได้คุณต้องสามารถสร้าง Value อื่นๆให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอดในสายงานของคุณ

แม้เราจะเคยผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับระบบ Automation มาแล้วเช่น การทำงานที่ตอบสนองผลลัพธ์สั้นๆ แต่ ในยุคที่ผ่านมา Automation ยังไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์มากนัก แต่วันนี้และวันข้างหน้าไม่เป็นเช่นนี้แล้ว มนุษย์ต้องเตรียมตัวเองให้ดี วันนี้ AI ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครงาน วันหน้าอาจไม่จำเป็นว่าคุณต้องมาสมัครงานเพราะ AI ทำงานแทนคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อไปถึงจุดนั้นมนุษย์ก็ต้องหาความชอบธรรมในการทำงานที่มีคุณค่า ในอนาคตอันใกล้นี้ อัตราการว่างงานน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะ AI ไม่ได้หยุดพัฒนา AI ทำงานอย่างไม่เหนื่อย ไม่บ่น ไม่เรื่องมาก แต่คนล่ะคุณเป็นแบบนั้นไหม

ถ้ามนุษย์จะสู่ AI ได้คุณต้องสามารถให้ในสิ่งที่ AI ไปไม่ถึงคือการให้ความคิดสร้างสรรค์ การให้บริการที่มีการใส่อารมณ์ความรู้สึก ความจริงใจความเป็นมนุษย์ลงไป ในขณะที่ทักษะที่ต้องการการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากๆ การวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่มีความละเอียดและต้องใช้ความรู้สึกร่วมด้วย เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

Please follow and like us: