มาอัพเกรดตัวเองให้เป็น คนหางานที่มีคุณภาพ กันเถอะ

คนทุกคนเมื่อถึงวัยแรงงานก็ต้องเข้าสู่ตลาดงานเพื่อแข่งขันกันให้ได้งาน เมื่อทุกคนเข้าสู่สถานะ คนหางาน บางคนก็อยู่ในสถานะนี้ไม่นานเพราะได้งานที่ต้องการเปลี่ยนสถานะไปสู่ ผู้ได้งานทำ แต่หลายคนก็ยังคงใช้สถานะนี้อยู่เป็นเวลานาน คนที่สามารถหางานได้นั้นส่วนใหญ่คือ คนหางานที่มีคุณภาพ เป็นคนหางานที่มีความพร้อมในการหางาน สามารถนำเสนอตัวเอง ต่อนายจ้างได้ดี หากคุณต้องการได้งานต้องเริ่มจากการเป็นคนหางานที่มีคุณภาพก่อน โดยทำได้ดังนี้

  1. ติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน จากหลากหลายแหล่ง รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการช่วยหางาน เช่น Application หรือ การฝากประวัติกับเวปไซด์ที่ให้บริการจัดหางาน
  2. เตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งาน การทดสอบปฏิบัติ โดยศึกษาจากคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งควรศึกษาคู่มือสำหรับผู้สัมภาษณ์เพื่อศึกษาว่ากรรมการสัมภาษณ์นั้นต้องการสิ่งใดจากผู้สมัคร  ผู้สัมภาษณ์จะถามอะไร
  3. ประกาศตัวเองให้น่าสนใจ การหางานก็เหมือนการแข่งขัน ผู้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคุณมีมากมาย อะไรคือจุดเด่นที่คุณเหนือกว่าคู่ต่อสู้นำสิ่งนั้นออกมาแสดงให้ว่าที่นายจ้างเห็น การหางานในยุคนี้ต้องให้กลยุทธ์เชิงรุกให้มาก  เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายอย่าง Facebook บอกเล่าความสามารถ ความสำเร็จหรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่คุณทำ รวมถึงการใช้แฟลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อให้คุณได้นำเสนอความสามารถในการทำงานอย่าง LinkedIn
  4. ฝึกประสบการณ์ด้วยการทำงานจริงก่อนเข้าสู่การหางานอย่างเต็มตัว หากมีโอกาสทำงาน Part -Time จึงทำก่อนจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่สนใจหรือไม่ก็ควรที่จะทำเพราะคุณจะได้รู้จักสังคมการทำงานจริงๆที่มีนายจ้างเป็นผู้จ้างมีการให้ค่าตอบแทนจริงๆ จะได้รู้วัฒนธรรมการทำงานการปรับตัวเข้ากับคนทำงานคนอื่นๆ ยิ่งถ้าได้ทำงานที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่สนใจจะสมัครงานยิ่งดีเพราะถือว่าคุณได้มีการฝึกมือมากก่อน
  5. อย่าให้เกิดช่วงเวลาว่างในเรซูเม่นานเกินไป เช่น กรณีที่คุณตกงานมานานและไม่เห็นความต่อเนื่องของช่วงเวลาการทำงานค่อนข้างยากที่จะอธิบายต่อผู้สัมภาษณ์ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะคุณหางานไม่ได้สักที แบบนี้คงไม่มีใครอยากจ้างงานคุณ แต่ถ้าคุณสามารถระบุลงไปว่าช่วงเวลาเหล่านั้นคุณได้ใช้ไปกับการเพิ่มทักษะความสามารถให้ตัวเอง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลายหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนคุณสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จงปิดจุดอ่อนส่วนนี้ก่อนที่คิดจะไปสมัครงาน

 

จงทำตัวเองให้เป็นคนหางานที่มีคุณภาพ หากคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการหางานคุณจะได้รับสถานะพนักงานใหม่ในเร็ววัน  ไม่มีใครอยากหางานนานๆหรือตกงานนานๆใช่ไหม ดังนั้นจงเริ่มเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นผู้หางานที่มีคุณภาพสร้างโอกาสให้ตัวเอง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *