5 สุดยอดตำแหน่งงานยุคดิจิทัลที่หลายองค์กรควานหาตัว

โลกการแข่งขันในสนามของธุรกิจดิจิทัลเปลี่ยนโฉมไปมากทีเดียว เดิมเราต้องการผู้บริหารเก่งๆที่จะทำให้องค์กรสามารถต่อสู่กับคู่แข่งได้ ต้องการคนผลิตสินค้าเก่งๆ เพื่อทำให้ต้นทุนการทำงานน้อยลง การสมัครงานเปิดรับคนที่มีทักษะการทำงานที่เป็น Hard Skill แต่ในโลกดิจิทัล การรับสมัครงานมีความแตกต่างออกไป เพราะมีตำแหน่งงานใหม่ๆที่องค์กรต้องการตัวและมีผู้สมัคงานเข้ามาแข่งขันตำแหน่งต่างๆเหล่านี้น้อยราย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่กำลังจะสมัครงานควรศึกษาไว้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมต่อตำแหน่งงาน 5 สุดยอดตำแหน่งงานยุคดิจิทัลที่หลายองค์กรควานหาตัวมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย

1. ตำแหน่งบริหารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล คือ Chief Digital Officer เรียกกันง่ายๆว่า CDO ซึ่งยังมีจำนนน้อยมาก PwC ระบุว่า จำนวนบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่จ้างคนมาทำหน้าที่ CDO มีอยู่เพียง 6% เท่านั้นและองค์กรขนาดใหญ่กำลังต้องการคนในตำแหน่งนี้

2. Strategic Planner หรือ Head of Digital Marketing คือตำแหน่งของนักวางกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับตลาดยุคดิจิทัล ต้องทำหน้าที่ วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ โดยใช้ source ของ Brand Manual ในการนำลักษณะของแบรนด์มาสร้าง Key Word และคาแรกเตอร์ของแบรนด์ การระดมความคิดของสมาชิกในทีม เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแบรนด์ รวมทั้งวิเคราะห์ Consumer Insight คือความต้องการของลูกค้า ต้องมีทักษะ เจรจาต่อรอง  ทักษะการใช้ Social Media อาจพ่วงตำแหน่งเป็น Ads Managerมีหน้าที่ วิเคราะห์ Return on investment  วิเคราะห์ Organic Reach และ Paid Reach  ส่งผลวิเคราะห์กลับไปให้ทีม โดยเฉพาะ Strategic Planner กับ Content Creator

3. Content Creator มีหน้าที่ในการวางโครงเรื่องของ content เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ เขียน content การสร้าง promotion เขียน content guideline ให้กับทีมงาน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการประสานงานมีความเป็น Copy Writer

4. Graphic Design คือคนออกแบบภาพกราฟฟิกให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร ที่แบรนด์จะนำเสนอต่อลูกค้า ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการวาง Layout ภาพสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ทั้งทางFacebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Email Marketing Designing, Website banner ควรมีประสบการณ์ในการทำ Digital Visual Marketing  และมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสำคัญมาก

5. Online Community Manager เป็นผู้ดูแลชุมชนออนไลน์ของแบรนด์ ทุกช่องทางออนไลน์ Social Media หรือทางด้าน Website องทำงานร่วมกับ Content Creator และ Graphic Design โดยรับเอาชิ้นมามาวางตาราง ในการโพสต์แต่ละช่องทาง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ดูแล ตอบคำถามลูกค้า ดูแลลูกค้า ทุกช่องทาง  พ่วงกับการทำ Online Customer Service  ต้องมีความรู้จักและคุ้นเคยกับวิธีการทำโฆษณา บนโลก Social Media เข้าใจ Mood & Tone ของแบรนด์

เราพบว่าในมหาวิทยาลัยเริ่มมีการสอนที่ครอบคลุมทักษะความสามารถข้างต้นแต่ในโลกปัจจุบันที่การเรียนรู้เปิดกว้าขึ้นมากผู้สมัครงานสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหามีความชอบในด้านนี้และคุณจะสามารถหางานได้ง่ายขึ้นและเป็นงานที่ท้าทายทีเดียว

Please follow and like us: