ผู้สัมภาษณ์งานแบบนี้สิที่ HR เทใจไปให้มากกว่าครึ่ง

การสัมภาษณ์งานนั้นนอกจากจะดูความสามารถของผู้สมัคงานคุณสมบัติที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานแล้ว ฝ่าย HR ที่เรียนรู้วิธีการพิจารณาเลือกคนเข้าทำงานยังมองหาสิ่งอื่นๆในตัวผู้สมัครงานอีกหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความคิดอ่าน การวางตัว วินัย  และผู้สมัครงานที่มีพฤติกรรมเหล่านี้คือคนที่ HR จะเทใจให้

  1. คนที่มาต่อเวลา

คนที่มารับการสัมภาษณ์งานโดยไมมาสาย หรือ ไม่มาตั้งแต่ไก่โห่ คือคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเอง และบริหารเวลาที่ดี   จะสามารถทำงานเสร็จตามกำหนด ในทางตรงกันข้างคนที่มาสายโดยไม่มีเหตุผลที่ดีหรือไม่แจ้งมาก่อนว่ามีเหตุว่าต้องมาช้ากว่าเวลานัดเป็นกลุ่มที่ไม่น่าปลื้มเอามากๆ หากรับเข้าทำงานอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริษัท

  1. คนที่ทำการบ้านมาดี รู้จักองค์กรในแบบแฟนพันธ์แท้

การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สมัครงาน และ รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับองค์กรที่คุณมาสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณจะอธิบายได้ยากว่าคุณยากทำงานนี้โดยที่คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานหรือองค์กรเลย ถ้าไม่ทราบข้อมูลก็เหมือนว่าคนไม่ได้ใส่ใจและมีความตั้งใจอยากร่วมงานกับองค์กรจริงๆ

  1. คนที่รู้จักกาลเทศะและการวางตัวที่เหมาะสม

บุคลิกภาพที่ดีในการสัมภาษณ์งานคือการแสดงความสนใจต่อคู่สนทนาและจดจ่อกับคำถามและมีสติในการตอบคำถาม หากผู้สมัครงานมัวแต่มองนาฬิกา หันซ้ายขวา ร้ายไปกว่านั้นคือหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูบ่อยๆแบบนี้คงสอบตกเป็นแน่  ยิ่งคนที่ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมยิ่งทำให้ HR ระอาใจได้  เช่น สอบถามกรรมการถึงเรื่องส่วนตัว สอบถามข้อมูลเชิงลึกขององค์การอย่างไม่เหมาะสม เช่น ได้ยินว่าหุ้นตกมาก องค์กรมีแนวโน้มจะเลิกกิจการไหม เจ้านานที่นี่เป็นคนยังไง คำถามแบบนี้ควรเก็บไว้อย่าเอ่ยออกมา

  1. คนที่สื่อสารดี มีเหตุผล

ในการสัมภาษณ์งานนั้นเป็นการสื่อสารสองทาง หากผู้สมัครงานสามารถที่จะสื่อสารโดยการขยายความเข้าใจให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ได้เข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสาร เช่น การยกตัวอย่างสนับสนุนสิ่งที่พูด การแสดงเหตุผลประกอบการตอบคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นด้วยการเลือกใช้ถ้อยคำที่ดี ใช้ภาษาที่ถูกต้องทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ คนแบบนี้จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นทีม แบบนี้น่าเอามาร่วมงานด้วย

  1. คนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

คนเก่งอาจจะไม่สู่คนที่มีทัศนคติที่ดี  ผู้สัมภาษณ์มองหาผู้สมัครที่มีทัศนคติต่อการทำงานเป็นทีม คนที่มีความอุตสาหะในการทำงาน และมีความทุ่มเทในการทำงานมากกว่าคนเก่งที่ไม่มีคามยืดหยุ่นและชอบทำอะไรแบบ One man show เพราะการทำงานร่วมกันในองค์กรมากกว่าการใช้ความสามารถต้องใช้น้ำใจไมตรีในการเกื้อกูลกันด้วย

Please follow and like us: