S-M-I-L-E เข้าไว้ถ้าคุณรักงานบริการลูกค้า

 

ยิ้ม  คือ  เครื่องสำอาง ที่ดีที่สุดเมื่อยิ้มนั้นมาจากความจริงใจ คำพูดนี้ไม่เกินจริงเลย เพราะการยิ้มออกไปนั้นสร้างไมตรี และ สร้างความรู้สึกเป็นมิตรได้ การยิ้มยังเป็นภาษากายที่เป็นสากล การยิ้มให้กันเป็นจุกเริ่มต้นของมิตรภาพ ดังนั้นในงานบริการการยิ้มให้กับลูกค้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ผู้ทำงานบริการลูกค้า ควรส่งไปให้ลูกค้าสัมผัสได้

นอกจากการยิ้มที่มุมปาก แล้ว หลักการสำคัญอย่างของงานบิการก็ยังรวมเอาไว้ในคำว่า S-M-I-L-E ที่แปลว่ายิ้มอีกด้วย เรามาดูกันว่าหลักการที่ว่ามีอะไรบ้าง

S = Stress Tolerance   ความอดทน อดกลั้นเมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ว่า ไม่ควรระบายอารมณ์กับลูกค้าเมื่อมีลูกค้ามาสอบถามรายละเอียดบางอย่างจาก คุณ แต่คุณควรแสดงสีหน้า กิริยาท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่อพบลูกค้า

M = Motivation  การมีแรงจูงใจที่จะบริการ มีความพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมอาสาช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยไม่ทำเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่เท่านั้น แต่คุณต้องมีใจอยากทำเพราะอยากให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีเยี่ยม

I = Integrity  ความซื่อสัตย์อาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าอาชีพใดก็ควรต้องมี สำหรับสายงานบริการลูกค้านั้น คุณแสดงความซื้อสัตย์ได้ด้วยการให้ข้อมูลทั้งด้านบวกของสินค้าหรือบริการ  ในขณะเดียวกันก็ต้องแจ้งข้อจำกัดของสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าทราบ การให้ข้อมูลทั้งสองแง่มุมนี้จะให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล แต่การหมกเม็ดไม่บอกรายละเอียดอาจทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเมื่อทราบช้อมูลภายหลัง

L = Listening  การเป็นผู้รับฟังที่ดี เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้า  รวมไปถึงการระงับการแสดงสีหน้าและกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้า ในการรับฟังต้อง พร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือเหตุผล กรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมทั้งนำสิ่งที่รับรู้ไปแสวงหาทางออกให้ลูกค้า

E = Energetic   มีความกระตือรือร้น พร้อมแสวงหาวิธีการหรือเทคนิคในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด รวมไปถึงขวนขวายที่จะเรียนรู้ระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อว่าคุณจะได้มีข้อมูลที่พร้อมและถูกต้องเมื่อลูกค้ามาสอบถามราย ละเอียดต่าง ๆ จากคุณ

หากคุณต้องการเข้าสู่สายงานบริการลูกค้า การมียิ้มสวยๆจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ และก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก S-M-I-L-E   เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะเข้ามาทำงานบริการลูกค้า ก่อนสมัครงาน คุณควรที่จะตรวจสอบตัวเองสักนิดว่าพื้นฐานของคุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยตรงตามหลัก S-M-I-L-E   มากน้อยเพียงใด ถ้าตรงกับนิสัยคุณเข้าอย่างจัง กรอกใบสมัครงานแล้วเข้ามาโลกแล่นในสายอาชีพนี้กันเถอะ

 

 

Please follow and like us: