รวมประโยชน์ดีๆของการทำงาน Part Time

การหางานประจำรายได้ดีและมั่นคงอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหลายๆคน แต่ยังมีการจ้างงานในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย คือ งานพาร์ทไทม์(Part time) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษา  ผู้ที่เกษียณอายุแล้ว  หรือคนหางานทั่วไป  การทำงาน Part Time  นอกจากจะให้รายได้กับผู้ทำงานแล้ว ยังทำให้สามารถสะสมความรู้ความสามารถและประสบการณ์  อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถทำงานได้หลายที่ สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัว และยังมีข้อดีอีกมากมาย ลองมาดูกัน ในระหว่างหางานประจำคุณอาจได้ทำงาน Part time รอไปก่อน

เรามาดูกันว่างาน Part time จะให้อะไรกับคุณบ้าง

  1. ทำให้คุณได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการทำงานกับคนที่หลากหลาย เพราะงาน Part Time นั้นจะมีผู้หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาทำอยู่สมอคุณจะได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของผู้คน ได้เห็นการทำงานที่ดี และการทำงานที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง
  2. งานพาร์ทไทม์ ให้วันหยุดที่มากกว่า และงาน Part time บางประเภท ยังมีสวัสดิการที่พึงได้ เช่น มีค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และมีโครงการช่วยเหลือพนักงาน โดยทั่วไปการทำงาน Part Time)จะมีชั่วโมงการทำงานประมาณ 34 ชม./สัปดาห์  มีวันหยุด 1-3 วันต่อสัปดาห์  ในขณะที่คนทำงานประจำทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง  และคนทำงาน Part time ใน 1 วันสามารถทำงานได้ 1-3 ที่แล้วแต่เวลาและสุขภาพจะเอื้ออำนวย
  3. บางครั้งสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ สามารถเลือกเวลาทำงานได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปทำงานในออฟฟิต ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเรื่องชุดทำงาน และค่าภาษีสังคมต่างๆ
  4. การทำงาน Part Time ก็ทำให้คุณสามารถที่จะก้าวหน้าและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถให้ค่าตอบแทนได้ใกล้เคียงกับงานประจำ ได้ด้วย เช่น คนที่ทำงานเป็นโปรเจค สามารถทำงานโยไม่ต้องเข้างานทุกวันแต่ได้ค่าตอบแทนเท่ากับเงินเดือนพนักงานประจำ
  5. ฝึกการบริหารตนเองและบริหารเวลา ในกรรีที่คุณเป็นฟรีแลนซ์รับงานมานั้นจะมีการกำหนดเวลาในการส่งงานคุณจะจัดการกับงานอย่างไรก็ได้แต่ต้องส่งงานตรงเวลา ผิดกับคนที่ทำงานประจำที่ต้องเข้างานทุกวันจัดการกับงานชิ้นนั้นทุกวัน แต่ฟรีแลนซ์อาจไปเที่ยว ปีนเขาถ่ายรูป ทำงานอื่นก่อนจะมาจับงานนี้ก็แล้วแต่จะบริหารเวลา
  6. ทำให้คุณมีทักษะที่หลากหลายได้ทำงานที่หลากหลาย คนที่ทำงานในองค์กรเดียวก็จะมีทักษะเดิมซ้ำๆแต่คนทำงาน Part Time ในหลายองค์กรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นรายกรณีไป
  7. งาน Part Time ช่วยให้คุณมีทักษะและประสบการณ์สำหรับการทำงานในองค์กรในอนาคต เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องการเข้าสู่องค์กรใหญ่ทำงานประจำประสบการณ์จากการทำงาน Part Time จะทำให้นายจ้างพิจารณาจ้างงานคุณได้ง่ายขึ้นเพราะคุณมีทักษะในการทำงานมาแล้ว
Please follow and like us: