เทคนิคสร้าง First Impression ให้ปังมัดใจกรรมการสัมภาษณ์งาน

โดยทั่วไปเราตัดสินคนอื่นในเวลาไม่กี่วินาที และแน่นอนว่าเมื่อเราตัดสินใครไปแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนความคิดนั้น  นี่คือสิ่งที่อธิบายว่าความประทับใจแรก (First Impression) สำคัญมาก มันทำให้เกิดความถูกชะตา และนำพาไปสู่การอยากทำงานร่วมกัน ดังนั้นคนหางานต้องสร้าง First Impression ให้ดี และจะทำให้คุณหางานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น อาจหางานเพียงที่เดียวแล้วได้งานเลย  มาดูสิว่า เทคนิคสร้าง First Impression ให้ปังมัดใจกรรมการสัมภาษณ์งาน www.jobtopgun.com ทำได้อย่างไร

  1. ก่อนพบเจอคนใหม่ๆ ควรทำการบ้านก่อนว่า คนที่คุณจะไปพบ เขาคือใคร สนใจเรื่องอะไรอยู่ มีอุปนิสัยเช่นไร และเขาคาดหวังอะไรจากตัวคุณ เพื่อที่ก่อนจะตอบคำถามหรือพูดอะไร คุณจะตอบคำถามนั้นได้ตรงประเด็น  และควรเตรียมประเด็นที่จะพูดคุย 2-3 ประเด็น เพื่อให้การสนทนาสามารถดำเนินไปอย่างสะดวก   ในการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจคุณควรจะ แสดงความรู้ ความสามารถของคุณเอง และก่อนที่จะจบการสนทนา  คุณอาจจะทวนถามคู่สนทนาว่าคุณได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญครบหรือไม่
  2. ใช้ภาษากายให้เหมาะสม  แม้รู้สึกกังวลเมื่อต้องพบคนไม่คุ้นเคย  แต่ต้องลดความประหม่า แสดงภาษากายออกมาด้วยท่าทางมั่นใจและผ่อนคลายที่สุด ทำให้คุณมีบุคลิกที่ดี ก้าวเท้ายาวๆในขณะที่เดิน  นั่งตัวตรง  เดินด้วยความมั่นใจกับหลังที่ตั้งตรง แสดงท่าที่อย่างธรรมชาติไม่จำเป็นต้องแสดงความสนิทสนมจนเกินไป
  3. ค้นหา สิ่งที่เหมือนกันของคุณกับคู่สนทนาคุณควรจะหาหัวข้อพูดคุยที่จะสร้างความสนิทใจกับเป้าหมาย จะทำให้รู้สึกคุ้นเคยและสนิทสนมกันง่ายขึ้น สามารถหาข้อมูลพื้นฐานใน LinkedIn หรือ Facebook และควรพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคู่สนทนา เช่น ชมการแต่งกาย
  4. จริงใจ เปิดเผย และพร้อมที่จะสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีเป็นสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน พูดถึงข้อดีของอีกฝ่ายที่คุณสังเกตได้ เพราะยิ่งคุณพูดถึงข้อดีของอีกฝ่ายมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรู้สึกดีต่อคุณมากเท่านั้น
  5. สิ่งสำคัญอีกอย่างที่คุณควรระลึกไว้เสมอคือตามธรรมชาติ อย่าพูดคุยสร้างความประทับใจจนดูเป็นการแสดง คุณอย่าลืมคำถามปลายเปิดสอบถามไปยังคู่สนทนาด้วยเพราะจะเป็นการต่อบทสนทนาที่ดีทำให้การสนทนามีชีวิตชีวา
  6. ในการสัมภาษณ์งานหากคุณไม่เด็กจนเกินไปและมีช่วงวัยและความความสามารถต่างจากผู้สัมภาษณ์อาจทำให้การสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันจะดีกว่า

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นการสร้าง First Impression เป็นสิ่งที่บางคนทำเลยเพราะเป็นคนมีเสน่ห์หากแต่บางคนนั้นต้องฝึกฝน การจะเติบโตในการทำงานเรื่องบุคลิกภาพก็สำคัญเช่นดัน ไม่ควรมองข้ามที่จะฝึกฝน

Please follow and like us: