เด็กฝึกงาน อย่าพลาดคว้าโอกาสได้งาน จากสถานที่ฝึกประสบการณ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาบางคนไม่เห็นความสำคัญในส่วนนี้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาก็ปฏิบัติไปโดยไม่คิดที่จะเลือกสถานที่ฝึกงานที่น่าสนใจ  บางคนเลือกเพราะใกล้บ้าน บางคนเลือกตามเพื่อน

รู้ไหมว่าการเลือกที่ฝึกงานอย่างไม่รอบครอบทำให้เสียโอกาสบางอย่างไป  เพราะการฝึกงานเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานในองค์กร จากคนทำงานมืออาชีพ และมากกว่านั้นการฝึกงานยังจะเป็นใบเบิกทางให้คุณสมัครงาน เด็กฝึกงานได้ง่ายขึ้น

ถ้าคุณคือนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังจะออกฝึกงาน จงนำแนวทางปฏิบัติติ่ไปในไปใช้เมื่อต้อออกฝึกประสบการณ์

  1. ก่อนจะเริ่มฝึกงาน ควรหาข้อมูลสถานที่ฝึกงานมานำเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน หากคุณสามารถที่จะเข้าไปฝึกงานในองค์กรที่คุณตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจบแล้วคุณจะไปสมัครงานจะดีมาก
  2. เมื่อเข้าไปฝึกงานแล้ว อย่ารีรอที่จะขอคำแนะนำจากมืออาชีพ ทั้งการเข้าพบหัวหน้างานเป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รายงานความคืบหน้าของคุณให้หัวหน้างานทราบ และเรียนรู้การทำงานจากมืออาชีพทุกคนในองค์กรที่มีโอกาสสอนงานคุณ
  3. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการฝึกประสบการณ์  แม้จะได้รับมอบหมายให้ชงกาแฟ หรือถ่ายเอกสาร ในตอนต้น แต่คุณจงทำให้ดีเพราะแน่นอนว่างานแรกๆที่ได้รับมอบหมายอาจไม่เกี่ยวกับงานหลักขององค์กรแต่ถ้าคุณแสดงให้เห็นว่าคุณรับผิดชอบงานเล็กๆได้และอาสาช่วยงานอื่นๆอยู่เสมอโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจย่อมสูงขึ้นแน่นอน
  4. ปฏิบัติตามกฎและมีวินัยอย่างมืออาชีพ แม้ว่าจะมีคำว่านักศึกษาฝึกงานติดมากับตัวคุณแต่จงรักษากกระเบียบขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น ตรงเวลา ขาดลามาสายต้องทำตามระเบียบ รอบครอบต่อการทำงานเพราะความผิดพลาดของคุณเท่ากับทำให้องค์การสูญเสียทรัพยากร ไม่ควรกระทำเด็ดขาด
  5. ใช้โอกาสนี้ในการแสวงหาความรู้ที่ตำราไม่ได้สอน การทำงานในองค์กรคุณจะเห็นการทำงานที่อาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และสถานการณ์นี่คือหน้างานจริงที่ในตำราไม่มีสอนเรียนรู้ให้มากเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีมันจะมีประโยชน์ต่อการสมัครงานและการทำงานในอนาคตของคุณมากทีเดียว
  6. อย่ากลัวที่จะถามและแสดงความคิดเห็น อย่ากลัวที่จะถามคำถามเมื่อคุณต้องพบกับงานที่ไม่คุ้นเคยสอบถามสิ่งที่ไม่รู้จากผู้สอนงานของคุณแต่ก็ต้องหลังจากที่ได้พยายามหาแนวทางของคุณแล้ว และหากมีความคิดเห็นอะไรที่อยากเสนอไปดูกาลเทศะให้ดี แล้วจงแสดงความคิดเห็นออกไปอย่างสุภาพ

7. ผูกมิตร และสร้างความสนิทสนมกับคนในองค์กร มันจะเป็นใช้ประโยชน์ในการหางานเมื่อเรียนจบ ทั้งจากการมาสมัครงานในองค์กรนี้ และการได้รับคำแนะนำงานจากคนในแวดวง ทั้งนี้การผูกมิตรต้องมีขอบเขตที่พอเหมาะอย่าไปแสดงท่าทีมนการประจบและวางตัวสนิทสนมจนเกินพอดี

Please follow and like us: