พูดจาอย่างมีศิลปะ เคล็ดดีๆที่ช่วยให้ได้งาน

การสัมภาษณ์งานของผู้สมัครงาน สามารถทำให้คุณคือคนที่น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดีเหนือจากผู้สมัครงานอื่นๆได้ด้วยการมีศิลปะในการพูด เพื่อสร้างความประทับใจ วันนี้เราขอนำข้อแนะนำสำหรับการพูดในการสัมภาษณ์ที่จะสร้างเสน่ห์ให้ผู้สมัครงานมาฝากกัน

คุณควรใช้น้ำเสียง ที่ดังฟังชัด ไม่อู้อี้อยู่ในลำคอ ความดังของเสียงอยู่ในระดับที่ได้ยินชัด  ไม่ใช้เสียงเบาเกินไป ไม่พูดแบบพูดเหมือนกระซิบอยู่ตลอด พูดจาให้มีจังหวะในการพูด การพูดช้า อาจเป็นเพราะใช้เวลาในการคิดหาคำตอบ ถ้าเป็นกรณีนี้ การเตรียมตัวอย่างดีจะช่วยได้เพราะจะ ทำให้ตอบได้ทันที ดังนั้นจึงต้องศึกษาคำถามและเตรียมคำตอบไว้ก่อน

จำไว้ว่าระวังการใช้ ติดปาก เช่น คำว่า  เอ้อ อ้า แบบว่า ก็ แล้วก็ คือว่า คำ เหล่านี้ทำให้ผู้ฟังรำคาญได้ ใคร ต้องฝึกฝน ระวังตัว ที่จะไม่พูดคำเหล่านี้  ไม่ควรพูดคำแสลง เพราะถือว่าเป็นคำไม่สุภาพแล้ว ยังทำให้เกิดความไม่เข้าใจจึงควร พยายามระมัดระวังใน การใช้คำที่เป็นภาษาเฉพาะ รับรู้กันในหมู่วัยเดียวกัน

พูดจาให้พอดี อย่าพูดมากเกินไป ควรตอบเพียงสั้น ๆ กระชัยตรงประเด็นให้คำตอบของสิ่งที่ถามชัดเจน ไม่ควรพูดน้อยเกินไป หาก ไม่พยายามให้ข้อมูล ไม่นำเสนอตัวเองให้เป็นที่รู้จัก จะทำให้คุณไม่น่าสนใจและดูเป็นคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

ความจริงใจสำคัญที่สุด พูดความจริงอย่างจริงใจไม่ควรพูดโกหก หากถูกจับโกหก มีแต่เสียกับเสียทำให้คุณดูเป็นคนไม่จริงใจกับองค์กร อีกทั้งไม่น่าเชื่อถือ อย่าอวดอ้างหากไม่มีประสบการณ์น้อย และคุณควรบอกว่ามีประสบการณ์ที่จำเป็นต่องานนี้อย่างไรมากกว่าเล่าว่าคุณทำอะไรมาบ้างจนดูเป็นการเล่าประวัติตัวเองไม่ตรงประเด็น

นำเสนอตัวเองให้ดี หากคุณเป็นผู้สมัคร อายุน้อย ควรพูดนำเสนอตัวเองให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณนั้นมีความตั้งใจในการทำงานยินดีทำงานเต็มที่แม้จะได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้มีประสบการณ์   สามารถนำความรู้ทันสมัยมาใช้ในงานได้แสดงให้เห็นว่าคุณมีบุคลิกแบบเปิดพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้คนพร้อมที่จะทำความรู้จักกับผู้สัมภาษณ์งาน อย่างเป็นกันเองอย่างมีกาลเทศะ

การพูดจาให้มีเสน่ห์ มีศิลปะ และถูกกาลเทศะคือสิ่งที่ผู้สมัครควรมีหากไม่มีควรฝึกฝนให้สามารถทำออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีการฝึกอบรมหลากหลายที่น่าสนใจที่สอนการนำเสนอ การพูดคุยในที่สาธารณะ และการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจคนหากมีโอกาสควรที่จะฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองจะเป็นประโยชน์ทั้งกับการสมัครงาน การทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

Please follow and like us: