ท่องให้ขึ้นใจ 9 สิ่งที่ต้องเคร่งคัดหากอยากได้งาน

นอกจากการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องอื่นๆให้พร้อม  เพื่อให้การสมัครงานของคุณนำพาไปสู่การได้งานทำ ผู้สมัครงานต้องไม่ละเลย  สิ่งที่ต้องเคร่งครัดหากอยากได้งาน เราเอาทั้ง 9 ข้อที่คุณต้องเตรียมพร้อมมารวมไว้แล้ว

 

  1. แต่งตัวอย่างมืออาชีพการทำเพื่อให้ตัวคุณเองมั่นใจและทำให้ผู้สัมภาษณ์เกิดความประทับใจ การมีบุคลิกภาพที่ดีเริ่มจากแต่งกายให้สุภาพ เป็นทางการ ใส่รองเท้าหุ้มข้อ จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย รักษาความสะอาด  นอกจากนี้การแต่งกายที่ดีเป็นการให้เกียรติผู้สัมภาษณ์และสถานที่ แสดงให้เห็นความตั้งใจในการมาสัมภาษณ์งาน
  2. ไม่ควรไปสาย และการตรงต่อเวลาสำคัญมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนการเดินทางให้ดี เผื่อเวลารถติดไว้ด้วย และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉิน โดยศึกษาเส้นทาง ไปก่อนเวลานัดสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป เพื่อที่จะได้เตรียมตัว และทำความคุ้นเคยกับสถานที่
  3. ต้องตรวจสอบและเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อมทั้ง รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาต่างๆ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของคุณ ทางที่ดีควรถ่ายสำเนาและแสกนไฟล์ทั้งหมดส่งเข้าไว้ใน e-mail หรือระบบ Cloud
  4. ควรมีปฏิกิริยาที่ทำให้รู้ว่าการตอบคำถามในระหว่างสัมภาษณ์เป็นไปอย่าง กระตือรือร้นมีชีวิตชีวา ไม่ควรพูดเร็วเกินไป ไม่ควรพูดแทรกกลางคัน หลีกเลี่ยงการตอบคำถามสั้นๆ ด้วยคำว่า “ค่ะ/ครับ” ตอบคำถามให้ชัดเจน ตรงประเด็น มีการอธิบายรายละเอียด
  5. นอกจากเตรียมไปตอบคำถามต้องเตรียมคำถามที่ดีไปถามด้วย เพราะผู้สัมภาษณ์มักเปิดโอกาสให้ถามในช่วงท้ายๆ จึงควรหาคำถามที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคุณ เช่นการถามทิศทางขององค์กร ถามว่าคุณสามารถเข้าไปช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
  6. ไม่ควรพาดพิงหรือพูดแสดงความคิดเห็นถึงเจ้านายเก่า  ที่ทำงานเก่า ในแง่ลบ มันเป็นการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีของคุณต่อบุคคลอื่น ควรหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเลยจะดีกว่า
  7. เรื่องต้องห้าม 3 อย่างได้แก่ ความเชื่อ การเมือง และศาสนาไม่ควรแสดงความคิดเห็นใน เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ ส่วนบุคคล
  8. อารมณ์โกรธ ประหม่า เสียใจควรควบคุมอารมณ์เหล่านี้ให้ดีไม่ควรแสดงความรู้สึกในด้านลบบางทีอาจถูกทดสอบยั่วยุอารมณ์คุณต้องจัดการตัวเองให้ได้
  9. มารยาทที่ สัมมาคารวะสำคัญมาก ควรกล่าวคำว่า“สวัสดี” และ “ขอบคุณ” เมื่อก้าวผ่านประตูห้องสัมภาษณ์ควรยกมือไหว้ แสดงความนอบน้อม และมารยาทที่ดี ไม่ว่าผู้สัมภาษณ์จะดูอ่อนวัย หรือตำแหน่งด้อยกว่าคุณก็ตาม เพราะถือเป็นมารยาทพื้นฐานที่ดี จะทำให้คุณมีความน่าสนใจขึ้น

 

ผู้สมัครงานจำให้ดีและปฏิบัติตามจะมีโอกาสที่ดีในการได้งานที่คาดหวังอย่างแน่นอน และยิ่งคุณมีทักษะประสบการณ์ที่ดีร่วมด้วยแล้วตำแหน่งงานดีๆรอคุณอยู่แน่นอน

Please follow and like us: