นักขายมือทอง เส้นทางนี้ถ้าตั้งใจย่อมไปถึง

หลายคนที่เมื่อเห็นประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Sale มักจะไม่สนใจนั่นเพราะมองว่างานขายเป็นงานที่ต้องง้อลูกค้า มียอดขายเป็นสิ่งที่คอยกดดัน และปฏิเสธตำแหน่งงานเหล่านี้

แต่หากใครที่มี Passion ที่สนใจด้านนี้และมองว่าเป็นความท้าทายอีกทั้งเข้าใจการทำธุรกิจย่อมรู้ดีว่างานขายเป็นงานที่สำคัญทำให้องค์การอยู่รอดได้และสร้างกำไรได้ หากใครได้สมัครงานเข้าสู่สายอาชีพนี้แล้วล่ะก็ สิ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดกับตัวเองให้ได้คือ การมีทักษะในการขาย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสุดยอดนักขายมือทองที่ประสบความสำเร็จ   และทักษะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ประกอบไปด้วย 5 ทักษะสำคัญ

  1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การขายแบบที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา หา งาน sale เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อเพื่อเปิดใจลูกค้า การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขายที่มัดใจลูกค้า ทั้งบุคลิกภาพ ทางทาง ,คำพูด,น้ำเสียง
  2. ทักษะค้นหาความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า คุณต้องทราบว่า ลูกค้าต้องการอะไร? อย่างไร? แบบใด? เมื่อไหร่? ที่ใด? ปริมาณใด? และมีรายละเอียดที่สำคัญที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นเช่นไร ? ทั้งนี้รวมถึงเทคนิคการสอบถามด้วยประโยคที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าฝึกการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย หลุมพรางคำถามที่ไม่สร้างสรรค์ มีบ่อยครั้งที่นักขายถามคำถามที่ไม่เป็นผลดีต่อการขาย  ทักษะการฟังและจับประเด็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอขายให้ตรงใจ
  3. ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจลูกค้าในงานขาย ควรพูดอะไร? พูดอย่างไร? และพูดเมื่อไหร่? เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า การพูดโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
  4. ทักษะการขจัดข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย วิเคราะห์และค้นหาข้อโต้แย้งที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า เทคนิคการพูดเพื่อขจัดข้อโต้แย้งให้ตรงกับความต้องการ การเจรจาต่อรองในงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย การปิดการขายด้วยสัมพันธภาพ
  5. ทักษะการสนับสนุนการตัดสินใจสร้างโอกาสในการขายเพิ่มด้วยสัมพันธภาพ สนับสนุนสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  เทคนิคกาสนับสนุนสร้างสัมพันธ์หลังการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่ม

หากคุณต้องการไปถึงจุดของการเป็นนักขายมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนและต้องสามารถนำเอาทักษะทั้ง 5 ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทำให้ลูกค้าขององค์กร เต็มใจ พึงพอใจ และจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการที่คุณเสนอขาย