งานบริการลูกค้า ส่วนงานสำคัญที่เป็นหัวใจของธุรกิจ

 

งานบริการลูกค้า หรือที่เรียกกันในยุคนี้ว่า Customer Service เป็นงานดี ที่มีคุณค่าในยุคที่ถึงแม้เราจะมองว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า  ที่ต้องยอมให้ทุกอย่าง  แต่การบริการคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย เพราะการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จะทำให้ลูกค้า กลับมาใช้สินค้าและบริการซ้ำ รวมถึงไม่เลือกใช้สินค้าของคู่แข่ง  ในทางตรงกันข้ามแม้มีสินค้าที่ดี ราคาถูกแต่การบริการไม่ดี ลูกค้าอาจไม่เลือกใช้สินค้านั้นๆก็เป็นได้  ดังนั้น งานบริการลูกค้า จึงควรที่จะมีตั้งแต่การบริการระหว่างขาย และหลังการขาย

ผู้ที่จะมารับหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริการลูกค้าจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้า’ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสินค้ากับลูกค้า  สำหรับสายงานบริการลูกค้า ค่อนข้างเปิดกว้างไม่ได้จำกัดว่าต้องเรียนจบอะไรมา  แต่สาขาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตรงกับสายงาน ก็คือ สาขานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกลูกค้าสัมพันธ์) นอกจากนี้  คนหางาน อย่างนักศึกษาจบใหม่ ก็มีโอกาสที่จะสมัครงาน เพื่อเข้ามาสัมผัสกับงานบริการลูกค้าได้เพราะอาศัยการเรียนรู้งานได้หากมีใจรักที่จะทำงานด้านนี้

ส่วนใครที่กำลังสงสัยว่างาน Customer Service มีขอบข่ายความรับผิดชอบยังไงนั้น ก็มาดูกันได้เลย เริ่มต้นที่หน้าที่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ว่าวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และ ในทางตรงกันข้ามลูกค้าไม่พอใจอะไร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ  อีกทั้งมีหน้าที่สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นในว่าสามารถใช้บริการของเราได้ในยามที่มีความต้องการ

มากไปกว่านั้น ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องทำหน้าที่วิเคราะห์ลูกค้า จากการวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้า เพื่อให้รู้ว่า ลูกค้าประเภทใด เหมาะกับวิธีการให้บริการแบบใด  จากนั้นนำมาสร้างทิศทางในการบริการที่ชัดเจน

สำหรับใครที่สนใจ สายงานนี้  ผู้ที่จะสมัครงาน Customer Service ควรเป็นคนที่  รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เข้าใจหลักการของงานบริการซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทมีหลักการเฉพาะที่แตกต่างกัน บางธุรกิจให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอย่างมาก เช่นตลาดระดับบน หรือตลาดไฮเอนด์ (High-end market)  ส่วนคุณสมบัติที่สำคัญมาก คือ มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม     และควรมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยให้งานบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้การใช้สมาร์ทโฟน การใช้ Social Media เป็นต้น