คุณสมบัติพื้นฐานของสาวที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส

 

เมื่อเราพูดถึงงานบริการลูกค้า หนึ่งในอาชีพที่อยู่ในสายงานนี้ ที่สาวๆหลายคนอยากจะเป็นคือ แอร์โฮสเตส เพราะได้ทั้งความภูมิใจ ด้วยลักษณะการทำงานที่มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม อยู่ในองค์ที่ใหญ่โต และเป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศและ ยังรายได้ดี

หากเรานึกภาพของสาวๆนางฟ้าบนเครื่องบิน เราก็มักคิดถึง สาวๆที่หน้าตา รูปร่างดี มีบุคลิกดี ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ได้เป็นอย่างดี   ภาพลักษณ์ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพในสายงานบริการในตำแหน่งแอร์โฮสเตส  หากแต่ยังมีทักษะ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทางสายการบินต้องการจากผู้สมัครงานในตำแหน่งแอร์โฮสเตส หากคุณคือสาวคนหนึ่งที่อยากติดปีกเป็นแอร์โฮสเตส ก่อนไปสมัครงานคุณควรพิจารณาก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติพื้นฐาน เหล่านี้หรือไม่

  1. มีใจรักการบริการ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ต้องพร้อมต่อการแก้ปัญหาให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการทำให้ผู้โดยสารพึงพอใจ มีความสุข ที่ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากใจ
  2. บุคลิกภาพสง่างาม สะอาด และดูสดใสอยู่เสมอ รวมถึงมีบุคลิกที่แสดงความมั่นใจ ออกมา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องทำจนกลายเป็นพฤติกรรมติดตัว อย่าลืมว่าอีกบทบาทหนึ่งของแอร์โฮสเตสคือการสะท้อนภาพลักษณ์ของสายการบิน
  3. รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งกับผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงาน ต้องมีความเห็นใจ ดูแลผู้อื่น ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ โดยทางผู้สัมภาษณ์งานจะสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครงานจากการสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม เราควรแสดงความเป็นมิตร ยิ้ม พูด หรือช่วยเหลือคนอื่น ๆ
  4. ต้องสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ในชีวิตการทำงานจริงสิ่งที่ลูกเรือมักต้องพบเจอ คือ อาจต้องทำหน้าที่อย่างกะทันหันแม้เป็นช่วงเวลาพัก การถูกเรียกแทนปฏิบัติงานแทน ก็เกิดขึ้นได้เสมอ
  5. สามารถทำงานเป็นทีม เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สายการบินต้องการในตัวผู้สมัครงานในตำแหน่งงานนี้ เพราะการเป็นลูกเรือนั้นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม พร้อมรับคำสั่งและการตัดสินใจของกัปตันและหัวหน้างาน และในบางสถานการณ์ต้องสามารถนำทีมด้วยการตัดสินใจเฉพาะหน้าของตนเองได้
  6. ปรับตัวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ ยิ่งถ้าเป็นสายการบินนานาชาติ อย่างสายการบินแถบตะวันออกกลาง ลูกเรือมาจากหลายเชื้อชาติ เราจึงต้องตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศึกษาความต่างนั้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และราบรื่น
  7. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากงานบริการให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารแล้ว อาชีพนี้ยังมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง คุณต้องเป็นคนช่างสังเกตและมีสติรอบครอบเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นขณะทำการบิน และตลอดการเดินทางของผู้โดยสาร

หากมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว การก้าวเข้าสู่สายงานบริการลูกค้า อย่างการเป็นแอร์โฮสเตส ก็มีแนวโน้มว่าจะสดใสไม่ใช่น้อย และหากต้องการให้ความฝันเป็นจริงการเตรียมตัวที่ดี และ การพัฒนาตนเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคือคนที่เหมาะสมกับการเป็นแอร์โฮสเตสจึงสำคัญมาก สู้ๆนะสาวๆทุกคนที่อยากติดปีก